1999. gada 24. septembris — Karatē atkal Rojā

roja-24-09-1999

 

Tris senseji Rojas stadionā: Gints Feldmanis, Arnis Šauriņš un Lai­monis Brauns
(Foto no L. Brauna arhīva)

NEPARASTI siltās vasaras valdzinājums, Rojas pludmalē un priežu meži aicināja Rīgas bērnus māt vasa­rai ardievas, lejot sviedrus pēdējā va­saras karatē nometnē Rojā. Kopā ar viņiem bija ari mājinieki: Roberts Jaunozols, Norberts Feldmanis un Sandis Grosbahs.

Nu jau to varam uzskatīt par tradī­ciju, ka karatē vasaras nometne ir Rojā. To atkal vadīja otrā dana austrumcīņas sensejs Arnis Šauriņš ar savu asistentu Gintu Feldmani (pirmais dans).

Arnis, būdams Latvijas Godžju-rju direktors, visas pūles velta Latvijas bērnu, jauniešu un pieaugušo iesaistīšanai šajā dzīvesveidā. Beidzot Spor­ta akadēmiju, savā bakalaura darbā Arnis veica pētniecisku analīzi par karatē ienākšanu Latvijā. Rojā toreiz treniņus ievadīja tādi slaveni cīņas meistari, kā Sergejs Trāķins un Māris Abiļevs. Arī studiju gados maģistra­tūrā Arnis ir iecerējis pievērsties ka­ratē kā austrumu cīņas dzīvesveida pētniecībai, pierādot tā nozīmi organisma norūdīšanā un cilvēka garīgā un fiziskā potenciāla attīstībā. Šo­dien to saprot vecāki, kuri grib savus bērnus izaudzināt veselus un gudrus. Daudzus māc bažas, ka blakus viņu iecerēm un labiem nodomiem audzi­nāšanā ir jāsastopas, es teikšu, ar ār­prātu. Iedomājieties ainu. Pulkstenis ir mazliet pāri sešiem no rīta, auto­busā iekāpj četri zēni pēc iepriekšē­jās dienas svinībām, atsēžas krēslā, viens satvēris milzīgu šņabja pudeli, kuru mazā roka knapi var noturēt. Vienam otram 14 gadu vecumā ap acīm ir jau mazas krunciņas. Izmocī­tā seja no smēķēšanas un dzeršanas atgādina mazus krunkainus vecīšus.

LABA PROFESIJA, zināšanas un, protams, dzelžaina veselība, ir tas priekšnoteikums, lai jaunieši varētu sasniegt to, ko vien vēlas, — strādāt Latvija vai kaut kur citur pasaulē.

SĀKOTIES mācību gadam, Arnis Šauriņš sūta visiem Rojas jauniešiem sveicienus, vēl sekmes mācībās un gaida nākotnē treniņos Rīgas sporta zālēs. Arī Romāns Saltikovs, kurš ir Latvijas Godžju-rju federā­cijas prezidents un, būdāms trešā dana meistars, trenē sportistus Kanādā Toronto, pēdējā vēstulē sūta sveicie­nus Rojas jauniešiem, aicinot vīrus nepagurt, bet mājās vai zālē baltajā kimono atcerēties: «Galvenais ir ener­ģija un kustība». Romāns sūta personīgus sveicienus mūsu cīņas entuzias­tam Uldim Veismanim.

Laimonis Brauns
__________________________________________________________________________________________
Laikraksts “Banga”, 1999. gada 24. septembris