2003. gada marts — Pašaizsardzības ABC

Tuvcīņas paņēmienu izpilde kopā ar partneri

 

Lai apzīmētu uzbrucēju, karatē lieto vārdu TORI, bet ar vārdu UKE apzīmē partneri, kurš aizstāvas. Abi partneri nostājas viens otram pretim han dzenkucu dači stājā vidējā distancē. Stājām jābūt vienādām – abiem priekšā labā vai kreisā kāja.

   

TORI liek soli uz priekšu ar aizmugurējo kāju un izpilda sitienu DŽJODAN OI CUKI. UKE liek soli atpakaļ ar priekšējo kāju un ar priekšējo roku izpilda bloku DŽJODAN AGE UKE, bet ar aizmugurējo roku izpilda sitienu ČJŪDAN GJAKU CUKI (1. a, b).

Šo uzdevumu var izpildīt gan kustībā uz vienu pusi, šai gadījumā aizsargājas tikai viens partneris, gan pārmaiņus, kad pēc kārtas aizsargājas viens un otrs partneris. Sākumā ieteicams aizsardzībā darboties tikai vienam partnerim, jo kustības vēl nav pietiekami labi apgūtas, lai ātri pārietu no aizsardzības uz uzbrukumu. Ieteicamie kombinācijas izpildīšanas varianti atkarībā no tās apgūšanas pakāpes:

1. Tikai viens partneris izpilda aizsardzības paņēmienu un pretuzbrukumu ar vienu un to pašu roku, pēc kārtējās kombinācijas ieņemot sākuma stāvokli,
2. Tikai vienā virzienā uzbrukumu un aizsardzību izdara viens partneris, pārmaiņus ar vienu un otru roku,
3. Uzbrukumu un aizsardzību izdara pārmaiņus viens un otrs partneris, piemēram, kombinācijās pa vienam solim, diviem, trim utt.,
4. No pozīcijas heiko dači-tori izdara negaidītu uzbrukumu izklupienā han dzenkucu dači; uke liek soli atpakaļ ar roku un izpilda pretsitienu.

Kad kustības ir pietiekami labi apgūtas, lai darbībā nebūtu par tām jādomā, izpildot bloku un pretsitienu, var izmantot piesoli sānis vai sānis uz priekšu, tādējādi aizejot no uzbrukuma līnijas (no sitiena trajektorijas) un atstājot pretinieku neērtā pozīcijā.

Padoms: bloķējot sitienu, nedrīkst atliekt muguru, aizvērt acis vai vēl kaut kā novērsties no uzbrukuma. Bloku un sitienus izdara tikai pēc pilnīgas attiecīgās stājas ieņemšanas, pretējā gadījumā ir maz efekta. Izpildot kombināciju, jāsaglabā vidējā distance, citādi pretuzbrukums nesasniegs mērķi.

Tuvcīņas tehnika vidējā līmenī

Arī krūškurvja līmenī ir vairāki bloki. Taču apmācību parasti sāk ar ČJŪDAN SOTO UKE (2. a, b, c) – bloks uz āru vidējā līmenī. Izpildot bloku, jāņem vērā:

1) bloķējošās rokas dūre gala pozīcijā atrodas nedaudz zemāk par plecu,
2) elkonis pievilkts pie ķermeņa dūres attālumā no ribām,
3) elkoņa locītavas leņķis ir 45 grādi,
4) pleci nolaisti, vienā līnijā, otra roka atvilkta HIKITĒ pozīcijā.

      

Bloku izpilda, sinhroni mainot roku stāvokli uz pretējo, priekšā tām krustojoties. Dūre bloķējošo kustību sāk no otras rokas elkoņa, izpildot pusapļa kustību uz augšu – no iekšpuses uz āru un lejup. Abas rokas kustību beidz vienlaikus. Tāpat kā pārējos blokus, arī ČJŪDAN SOTO UKE sāk apgūt no pozīcijas heiko dači, un turpmāk tā praktisko lietojumu pilnveido han dzenkucu dači stājā ar vai bez partnera. Bloka galvenais uzdevums ir aizsargāt cilvēka ķermeņa vidusdaļu no zoda apakšas līdz diafragmai un novirzīt uzbrucēja sitienu līdz ar augšdelma ārējās līnijas malu (atbilstoši aprakstītā bloka pamatstāvoklim).

Pielāgosim tikko apgūto bloku reālai cīņas situācijai, līdzīgi kā aizsardzību DŽJODAN AGE UKE. Tātad – no pozīcijas han dzenkucu dači.

TORI liek soli uz priekšu ar aizmugurējo kāju un izpilda sitienu ČJŪDAN OI DZUKI.
UKE liek soli atpakaļ ar priekšējo kāju un ar priekšējo roku izpilda bloku ČJŪDAN SOTO UKE, bet ar aizmugurējo roku – pretsitienu DŽJODAN GJAKU CUKI (3. a, b).

   

Uzdevuma izpildes iespējas ir tieši tādas pašas kā iepriekšējā kombinācijā ar bloku DŽJODAN AGE UKE.

Padoms: pretsitienu reti kad izpilda tajā pašā līmenī, kādā ir uzbrukums. Lai paņēmiens būtu efektīgs, sitiena mērķim jābūt pēc iespējas atsegtākam.

Tuvcīņas tehnika apakšējā līmenī

Arī apakšējā, jostasvietas, līmenī – GEDAN (4. a, b, c) – ir vairāki bloki. Sākumā apskatīsim tikai vienu – GEDAN BARAI, proti, atcērtošo bloku apakšējā līmenī. Izpildot šo bloku, jāņem vērā:

1) roka, kura izpilda bloķējošo kustību, gala pozīcijā atrodas lejā – virs tās pašas ķermeņa puses kājas augšstilba ārējās malas,
2) bloķējošā roka ir dūres attālumā no augšstilba virsmas,
3) elkonis nedaudz ieliekts,
4) pleci nolaisti, vienā līnijā, otra roka atrodas HIKITĒ pozīcijā.

Bloku izpilda, sinhroni mainot roku stāvokli uz pretējo. Bloķējošās rokas dūre virzās pie pretējās rokas pleca, elkonis padots uz ķermeņa vidu. Otra roka virzās pie pretējās kājas augšstilba, tādējādi abu roku elkoņi savienojas. No šīs starppozīcijas rokas vienlaikus uzsāk kustību: bloķējošās rokas dūre virzās gar ķermeņa ārējo malu lejup un, sasniedzot gurna līmeni, izpilda bloķējošo darbību, ieņemot bloka gala stāvokli, bet otra roka pa īsāko trajektoriju – pozīciju HIKITĒ.

Bloks aizsargā ķermeņa apakšējo daļu zem diafragmas un zemāk. Šajā līmenī sitieni pārsvarā tiek izpildīti ar kāju, tāpēc tie ir spēcīgāki, un līdz ar to arī bloķējošai kustībai jābūt spēcīgai. Šī iemesla dēļ svarīgi, lai blokā piedalītos arī plecs. To var panākt, maksimāli pievirzot bloķējošās rokas elkoni ķermeņa viduslīnijai.

    

Šī bloka praktisko lietojumu apskatīsim kopā ar kājas spērienu ČJŪDAN MAE GERI (5. a, b, c) – taisnais spēriens uz priekšu vidējā līmenī. Izpildot šo spērienu, jāņem vērā:

1) kājas celis tiek pacelts gurnu augstumā un ir maksimāli saliekts,
2) papēdis pēc iespējas vairāk pievilkts sēžas muskulim,
3) sitiena brīdī kāja ceļa locītavā ir pilnīgi taisna,
4) pēda nostiepta uz priekšu, bet pirksti atvilkti uz sevi,
5) mugura taisna,
6) atbalsta kāja nedaudz saliekta.

Spērienu sāk izpildīt, vienlaikus paceļot celi un pievelkot papēdi. Tikko celis sasniedz gurnu līmeni, kāja sāk iztaisnoties un izdara sitienu, vienlaikus jānostiepj tās pirkstgali. Pēc sitiena kāja atgriežas sākuma stāvoklī apgrieztā secībā.

Spērienu var izpildīt arī citos līmeņos, taču čjūdan ir vispiemērotākais, lai MAE GERI būtu maksimāli efektīgs. Tāpat sitienu izpilda ar papēdi.

Nākamajā numurā apgūsim sitiena ČJŪDAN MAE GERI atvairīšanu ar bloku GEDAN BARAI un citus tuvcīņas paņēmienus.

Lai sekmīgi izmantotu jebkuru no tuvcīņas paņēmieniem, pirmām kārtām tas jāprot pareizi izpildīt. Tāpēc sākumā daudz laika jāvelta attiecīgo kustību apgūšanai. Uzlabojoties kvalitātei, pakāpeniski jāpalielina spēks un ātrums. Atcerieties, tikai līdz automātiskumam izkopta tehnika ir patiesi efektīva aizsargājoties. Ar zināšanu vēl ir par maz. Noteikti daudziem dzīvē ir gadījušās situācijas, kad nav bijis laika pārdomām un iznācis darboties automātiski. Tā ir jādarbojas arī tuvcīņā. Tehnisko paņēmienu var nebūt daudz, taču tam, ko jūs mākat, jābūt noslīpētam perfekti.

Pauls Jurjāns
Foto – Māris Zemgalietis, BCCS Repro

__________________________________________________________________________________________
Žurnāls “Tēvijas Sargs”, 2003. gada marts